Strona główna | Wsparcie materialne
 

Wsparcie materialne

Student I roku studiów I stopnia może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę.

 

Student I roku studiów II stopnia może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora za wysoką średnią ocen / wysokie osiągnięcia naukowo – artystyczne / wysokie wyniki sportowe,
  • zapomogę.

 

Wszystkie niezbędne informacje w sprawach pomocy socjalnej dostępne są na stronie Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty