Strona główna | Zarządzenia Dziekana
 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki w kadencji 2016-2020

10

w sprawie zasad i warunków odbywania studiów według indywidualnego programu, w tym planu studiów, przez studentów Wydziału Matematyki, na okres kadencji 2016-2020

22.03.2017

9

w sprawie zasad wyboru specjalności przez studentów Wydziału Matematyki, kierunku studiów: Matematyka (studia II stopnia), Applied Mathematics (studia II stopnia), Matematyka i Statystyka (studia I stopnia) na okres kadencji 2016-2020

22.03.2017

8

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rekrutację na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017-2018

20.02.2017

7

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej na rok kalendarzowy 2017

30.01.2017

6

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Programowej ds. Kursów Ogólnouczelnianych na kadencję 2016-2020

19.01.2017

5

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Odbioru Zleceń Statutowych na kadencję 2016-2020

15.11.2016

4

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia

25.10.2016

3

w sprawie powołania wydziałowych komisji programowych

25.10.2016

2

w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. hospitowania zajęć dydaktycznych

3.10.2016

1

w sprawie powołania pełnomocników dziekana

1.09.2016


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty