Strona główna | Aktywność studencka
 

Samorząd

Samorząd tworzą i stanowią wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię. Jego członkowie prowadzą na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Samorząd działa za pośrednictwem organów wybieranych przez studentów, powołanych do reprezentowania i ochrony interesów studentów oraz współuczestniczenia w realizacji zadań Uczelni.


Poznaj członków Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i obserwuj ich działania na facebooku.

Koła naukowe

Na naszym Wydziale aktywnie działają cztery koła naukowe. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na wykładach, dołącz do jednego z nich.


Koło Naukowe Inżynierii Finansowej przy Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa

opiekun naukowy: prof. Aleksander Weron
opiekun: dr inż. Marek Teuerle
opiekun: mgr inż. Michał Balcerek
prezes: Jarek Gruszka
wiceprezes: Antonina Urbaniak
wiceprezes: Zuzanna Wargacka


Koło Naukowe Matematyki

opiekun naukowy: prof. Krzysztof Bogdan
opiekun: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki
prezes: Bartosz Pawliczak
wiceprezes: Joanna Waczyńska
wiceprezes: Arkadiusz Poziemski


Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss

opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Magiera
opiekun: dr inż. Andrzej Giniewicz
opiekun: mgr Piotr Sobczyk
prezes: Paulina Krzysztoporska
wiceprezes: Marcin Koralewski
wiceprezes: Katarzyna Myga


Koło Naukowe Matematyki Przemysłowej

opiekun naukowy: dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz
opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
opiekun: dr inż. Łukasz Płociniczak
opiekun: mgr Jakub Nowotarski
prezes: Jakub Mildner
wiceprezes: Urszula Grochocińska
sekretarz: Danuta Kondarewicz

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty