Strona główna | Konwent Wydziału
 

Konwent Wydziału Matematyki w kadencji 2016-2020

w dniu 25 października 2016 r. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, powołał Konwent Wydziału w składzie:

  • prof. Piotr Fryźlewicz – Wydział Statystyki, London School of Economics, Fellow Engineering and Physical Sciences Research Council, współedytor czasopisma Journal of the Royal Statistical Society Series B.
  • mgr inż. Anna Futoma-Szymańska – Dyrektor Departamentu Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem Portfela MŚP, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław.
  • mgr inż. Marek Łach – dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego, PKO Bank Polski S.A., Warszawa.
  • dr inż. Paweł Miśta – Kierownik Wydziału Pomiaru Ryzyka, Departament Zabezpieczeń, KGHM Polska Miedź S.A., Lubin.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty