Strona główna | Zarządzenia Dziekana | kadencja 2012-2016
 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki w kadencji 2012-2016

1

w sprawie pełnomocników dziekana

21.10.2015

2

w sprawie powołania wydziałowego zespołu ds. hospitowania zajęć dydaktycznych

11.11.2015

3

w sprawie składu osobowego katedr na Wydziale Matematyki

17.12.2015

4

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rekrutację na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

7.03.2016

5

w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Matematyki

26.04.2016

6

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Programowej ds. Kursów Ogólnouczelnianych

26.04.2016

7

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Odbioru Zleceń Statutowych

10.05.2016

8

w sprawie ustalenia zasad wyboru specjalności przez studentów kierunku Matematyka studiów stacjonarnych drugiego stopnia

7.06.2016

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty