Strona główna | Studia I i II stopnia | Ważne informacje
 

Ważne terminy - semestr letni 2016/2017

 

20 21.02.2017 r.
Zapisy komputerowe na kursy wydziałowe.
 22.02.2017 r. Korekty zapisów wydziałowych.
23 – 24.02.2017 r. Zapisy na kursy ogólnouczelniane.
27.02.2017 r. Korekty zapisów wydziałowych.
od godz. 15:00 dnia 24.02.2017 
do  godz. 7:30 dnia
25.02.2017
Korekty zapisów ogólnouczelnianych.

14 dni od zapisania na kurs

(opłata naliczana w systemie JSOS)

Opłata za powtarzanie kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce.
do 28.04.2017 r. Zgłaszanie tematów plac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka Stosowana (prace dyplomowe inżynierskie), którzy w semestrze letnim 2016/2017 rozpoczęli przedostatni semestr studiów.
do 13.03.2017 r. Ostateczny termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu długoterminowego.
do 13.03.2017 r. Termin złożenia wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku akademickiego.
do 24.03.2017 r.

 

Dziekan rozstrzyga o wpisie studenta na semestr letni, co zostaje odnotowane w JSOS i w indeksie elektronicznym- Par. 11 ust. 10 Regulaminu Studiów Wyższych PWr.
od 06.03.2017 r. do 31.03.2017 r. Przedłużanie ważności legitymacji studenckich*warunek - wpis na semestr letni 2016/2017.
do 24.03.2017 r. Par 15 ust 7 Regulaminu Studiów Wyższych PWr „Egzaminator ustala formę i tryb egzaminu - proponuje termin egzaminów”.
do 07.04.2017 r.
Dziekan ogłasza harmonogram sesji egzaminacyjnej - Par. 4 ust.10 Regulaminu Studiów Wyższych PWr.
od 23.06.2017 r. do 11.07.2017 r. Letnia sesja egzaminacyjna
od 03.07.2016 r. do 11.07.2016 r. Egzaminy dyplomowe dla studentów kończących studia w semestrze letnim 2016/2017
od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. Składanie podań o zmianę uczelni, wydziału, kierunku studiów
od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. Składanie wniosku o udzielenie urlopu długoterminowego na semestr zimowy 2017/2018
od 12.07.2017 r. do 30.09.2017 r. Przerwa semestralna
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty