Strona główna | Dni wstępne
 

Dni wstępne

Informacje dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Applied Mathematics.

  


Dni wstępne odbędą się w dniu 01 marca 2017 r. w sali 204 bud. A-1 o godz. 11 00 2016/2017.

  

Udział w spotkaniu organizacyjnym 1 marca jest obowiązkowy. Studenci podczas dni wstępnych otrzymują:

  1. umowę o świadczenie usług edukacyjnych,
  2. do podpisania Ślubowanie,
  3. zaświadczenie o statusie studenta (2 egzemplarze),
  4. kartę zobowiązań,
  5. legitymację*.

* Opłatę za legitymację w wysokości 17,00 PLN za elektroniczną legitymację studencką (ELS) obowiązkowo wnoszą studenci, którzy dotychczas studiowali na studiach I stopnia na innej Uczelni niż PWr. Absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą nadal posługiwać się posiadaną legitymacją (pod warunkiem wypełnienia stosownego „Oświadczenia” wg zał. nr 4, jeśli technicznie można ją przedłużyć).

 

Prośbę o wydanie ELS proszę kierować na adres wmat.dziekanat@pwr.edu.pl w temacie maila proszę wpisać LEGITYMACJA.

 

Na Dni wstępne należy przynieść:

  1. opłaty za legitymację - studenci, którzy wnioskowali o ELS - potwierdzenie przelewu (lub wydruk z Edukacja.Cl),
  2. wypełnione „Oświadczenie studenta o odpowiedzialności za zbycie lub udostępnienie legitymacji” załącznik nr 3 do ZW 8/2012
  3. studenci przyjęci, studiujący jednocześnie więcej niż jeden kierunek - wypełnione „Oświadczenie o podstawowym kierunku i miejscu otrzymania ELS (elektronicznej legitymacji studenckiej) - załącznik nr 1 do ZW 8/2012
  4. wypełniony druk „Oświadczenia dotyczącego dalszego posługiwania się dotychczasową legitymacją ELS”, jeśli technicznie można ją przedłużyć załącznik nr 4

 

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane w formie e-learningu. Szkolenia dla Wydziału Matematyki będą się odbywały od 9 do 15 marca 2017 r. Szczegóły znajdują się na stronie szkoleniebhp.pwr.edu.pl

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty