Strona główna | Rada Wydziału | Komisje Rady Wydziału
 

Komisje Wydziału Matematyki na kadencję 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

 1. prof. dr hab. Krzysztof Bogdan - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Lenczewski
 3. dr hab. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar
 3. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. nadzw. PWr
 4. dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
 5. dr inż. Jolanta Sulkowska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY ZLECEŃ STATUTOWYCH

 1. dr hab. inż. Maciej Wilczyński – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki
 3. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr

KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH

 1. prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 3. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr

KOMISJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Mierczyński – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan
 3. dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz
 4. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw. PWr
 5. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. nadzw. PWr
 6. mgr Marek Skarupski - przedstawiciel doktorantów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORANCKA (powołana na rok akademicki 2016/2017)

 1. prof. dr hab. Janusz Mierczyński - Kierownik Studiów Doktoranckich
 2. prof. dr hab. inż. Romuald Lenczewski
 3. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr
 4. mgr Marek Skarupski - przedstawiciel doktorantów

KOMISJA REKRUTACYJNA

  przeprowadzająca rekrutację na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 1. prof. dr hab. Janusz Mierczyński - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz
 3. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw. PWr
 4. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. nadzw. PWr

WYDZIAŁOWE KOMISJE PROGRAMOWE DLA KIERUNKU MATEMATYKA

 1. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 4. prof. dr hab. inż. Romuald Lenczewski
 5. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. nadzw. PWr
 6. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw. PWr
 7. dr hab. inż. Maciej Wilczyński
 8. Monika Baszak – przedstawicielka studentów

  Wydziałowe komisje programowe dla specjalności na kierunku Matematyka

  Matematyka Teoretyczna
 1. prof. dr hab. inż. Romuald Lenczewski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 4. Monika Baszak – przedstawiciel studentów
  Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
 1. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. nadzw. Pwr - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar
 3. Monika Baszak – przedstawiciel studentów
  Statystyka Matematyczna
 1. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw. Pwr - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Maciej Wilczyński
 3. Monika Baszak – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWE KOMISJE PROGRAMOWE DLA KIERUNKU MATEMATYKA STOSOWANA

 1. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. Pwr - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
 3. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. nadzw. PWr
 4. dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz
 5. dr hab. Janusz Szwabiński
 6. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska,prof nadzw. PWr.
 7. Szymon Sobieszek – przedstawiciel studentów

  Wydziałowe komisje programowe dla specjalności na kierunku Matematyka Stosowana

  Mathematics for Industry and Commerce
 1. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, prof. nadzw. Pwr - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
 3. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. nadzw. PWr
 4. Szymon Sobieszek – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 3. doc. dr inż. Janusz Górniak
 4. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. Pwr - przewodniczący Komisji Programowej Kierunku Matematyka Stosowana
 5. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar - przewodniczący Komisji Programowej Kierunku Matematyka
 6. dr inż. Paulina Frej - Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Mierczyński – Kierownik Studiów Doktoranckich
 8. dr inż. Marek Teuerle
 9. mgr Marek Skarupski - przedstawiciel doktorantów
 10. Szymon Sobieszek - przedstawiciel studentów

  Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Janusz Mierczyński
 3. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar
 4. dr inż. Paulina Frej
 5. dr inż. Marek Teuerle
 6. mgr Marek Skarupski

  Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 3. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. PWr
 4. doc. dr Janusz Górniak
 5. Szymon Sobieszek – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA PROGRAMOWA DS. KURSÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan – przewodniczący
 2. dr inż. Paulina Frej
 3. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw PWr
 4. dr Małgorzata Kuchta
 5. dr Karina Olszak
 6. dr hab. inż. Jacek Serafin
 7. dr inż. Zbigniew Skoczylas
 8. dr inż. Jolanta Sulkowska

WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

  Kierunek studiów: Matematyka Stosowana(specjalności: Mathematics for Industry and Commerce)

 1. prof. dr hab. inż. Wojciech Okrasińsk - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki
 3. dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz
 4. dr hab. Agnieszka Jurlewicz, prof. nadzw. PWr
 5. dr hab. Janusz Szwabiński
 6. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. nadzw. PWr

  Kierunek studiów: Matematyka (specjalności: Matematyka teoretyczna, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Statystyka matematyczna)

 1. prof. dr hab. inż. Michał Ryznar - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
 3. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita, prof. nadzw. PWr
 4. dr hab. Jacek Serafin
 5. dr hab. inż. Maciej Wilczyński
 6. dr inż. Bartosz Frej

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ W ROKU KALENDARZOWYM 2017

 1. doc. dr Janusz Górniak, Prodziekan ds. studenckich - przewodniczący
 2. Monika Baszak
 3. mgr inż. Kinga Bojdo
 4. dr inż. Andrzej Giniewicz
 5. Aleksandra Maćków
 6. Katarzyna Myga
 7. Antonina Urbaniak

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Inglot - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, prof. nadzw. PWr
 3. dr inż. Bartosz Frej
 4. mgr inż. Edyta Landkauf
 5. inż. Patrycja Kowalek - przedstawicielka studentów
 6. mgr Marek Skarupski - przedstawiciel doktorantów
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty